Si Maria at si Hesus

Si Maria at si Hesus, 2005 various Media

Ang likhang ito ay una kong ginawa noong 2005. Isa siyang mural mula sa iba’t ibang medyum, may sukat na 2.5 x 2 mtrs. Si Maria at si Hesus ang focal point ng likhang ito. Ala-stain-glass fresco ang abstract work, ngunit lutang ang dalawang pangunahing sabjek ng sining na ito.

Ang unang bersyon ay gawa sa cardboard na masinsing inukit bilang balangkas ng imahen. Ito ay inilipat sa felon at pinintahan gamit ang poster paint. Binudburan ng glitters ang ibabaw ng mga napintahang bahagi at saka pinatungan ng mga ginusot na cellophane. Ang unang gamit niya ay sa isang konsyertong pamasko ng isang choir sa aming simbahan. At makailang ulit na rin itong ginamit sa iba pang konsyerto ng Saint Francis School.

Sa ngayon ang likha ay muling ipanaskil bilang backdrop sa nakaraang konsyerto ng St. Francis School Schola Cantorum na pinamagatang Seasons of Love. Dahil sa katagalan na rin ng likha at sa kaunting pagkaluma at pagkasira nito. Muli itong binigyan ng buhay sa pamamagitan ng pagpatong ng glitters sa mga bahagi nito.

Si Maria at si Hesus ang bida ng Pasko, ito ang nasa isip ko noong una ko itong ginawa. Si Maria ang tao, si Hesus ang Diyos na nagkatawang tao. Ito ay representasyon ng ugnayan ng Diyos at ng tao, ng ina at ng kanyang anak, ng mundo at ng sanlikha. Sa isip at puso ng mga Katolikong mananampalataya, si Maria at si Hesus ay imahen ng pag-ibig. 

Si Maria ang unang taong tumanggap sa pagkaDiyos ni Hesus. Si Maria ang nagluwal sa Anak ng Diyos at hindi siya lumisan sa piling niya hanggang sa kamatayan at sa muling pagkabuhay niya. Hindi siya nagmaliw sa kanyang pag-ibig sa Diyos at siya’y nananahan sa piling nito. Napuspos siya ng Espirtu, nawa ganoon rin tayo.

Katulad ng pag-ibig ng isang Ina sa kanyang anak ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga nilikha. Hindi siya humuhusga, kundi nagmamahal. Hindi siya lumilisan bagkus patuloy na umaagapay. Hindi siya nakakalimot bagkus patuloy na naghihintay. Hindi siya nagtatakwil kundi nagpapatawad.

Advertisements

One thought on “Si Maria at si Hesus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s